Emma Sander

Showmanship at Halter
Finns bara i amatör och ungdoms divisioner.
I Showmanship skall du visa din häst i grimma. Ett förutbestämt mönster ska genomföras på ett välbalanserat och mjukt sätt. Hästen och du ska vara välvårdad.
AQHA Rules.
Youtube

Caroline Hagelqvist

Trail at Hand
Detta är en klass som bedömer uppvisarens förmåga att förbereda och leda sin häst i grimma (dock ej repgrimma) genom ett trailmönster. Bedömningen ska utgå ifrån Showmanship at Halter och i själva trailmönstret reglerna för Trail.
AQHA Rules.
Youtube

Reining.
Syftar är att visa den atletiska förmågan hos en ranch häst på en show arena. Varje mönster innehåller små långsamma cirklar, stora snabba cirklar, flygande galoppombyte, rollbacks, spinn, och sliding stops.
AQHA Rules.
Youtube

Christine Pamp

Western Riding.
Western Riding är en gren där kvaliteten på hästens gångarter, galoppombyten, lydnad, uppförande och temperament bedöms. Hästens skall ridas i normalt tempo, vara känslig, lydig och ha lätta och fria rörelser.
AQHA Rules.
Youtube
Youtube

Veronica Persson

Trail
I trail skall hästens förmåga att ta sig över och igenom hinder bedömas, med tonvikten på uppträdande, svar på ryttarens hjälper och samarbetsvilja. Trail bygger på de olika typer av hinder man kan träffa på vid ridning ute i naturen, ex grindar, broar och stockar.
AQHA Rules.
Youtube

Ingrid Fransson

Western Pleasure.
Hästens gångarter och form. Alla deltagare är inne på banan samtidigt. Man rider längs fyrkantsspåret i de olika gångarterna. Domaren bedömer hästens form, mjukhet och gångart. C:a 80% av bedömningen ligger på hästen i denna diciplin, resterande på ryttarens sits, hållning och förmåga att kommunicera med sin häst.
AQHA Rules.
Youtube

Western Horsemanship.
Här skall ryttarna rida ett av domaren ritat mönster där olika moment ingår.
Galoppfattningar, förvänd galopp, ryggningar, roll backs och gångartsbyten är exempel på moment som ofta ingår. Ryttarna rider först mönstret en och en och rider därefter ut på fyrkantsspåret för sk railwork på samma sätt som i Western Pleasure.
AQHA Rules.
Youtube

Sara Nordin

Versatile Horse.
Versatile Horse är en gren där hästens mångsidighet visas upp.
Grenen är en mix av klasserna Trail, Reining och Western Riding.
Ryttaren ska gå igenom en grind, trava över bommar, rygga genom ett L-format hinder. Därefter ökad trav över diagonalen. Även en del reiningmoment som spin, galoppvolter, stop och sliding stop och att rygga minst 10 steg.

Ranch Trail.
Banan skall bestå av minst sex hinder som skall vara utformade för att visa hästens förmåga och villighet att utföra olika moment som man kan råka ut för under en normal arbetsdag på en ranch.
Youtube

Sara Nordin

Ranch Cutting.
Ett numrerat djur skall skiljas ut ur en boskapshjord för att visa hästens förmåga att hantera boskap. När hästen visat sin förmåga i Cutting, skall ekipaget driva djuret in i en fålla i den andra änden av banan.
AQHA Rules.
Youtube

Göran Lindström

Cutting.
Hästen ska visa upp sin vallinstinkt sk. cowsense genom att hålla en kalv i taget åtskild från hjorden. Ryttaren får minuspoäng om han märkbart hjälper hästen.
AQHA Rules.
Youtube

Tomas Persson Sara Nordin

Team Sorting.
Ett lag bestående av två ekipage ska på tid i två heat sortera 10 djur med start av det djur vars nummer lottas innan laget får starta. Djuren ska sorteras i nummerordning från en fålla till nästa. Det lag med mest djur i rätt ordning och på kortast tid vinner.
AQHA Rules.
Youtube

Ask Hyldgaard

Team Penning.
Ett lag på tre ryttare skall inom angiven tid skilja ut och driva in optimalt tre djur, märkta med samma siffra i en fålla. Den snabbaste tiden vinner, Godkänt resultat uppnås även med ett eller två djur i fållan. Det lag som fått in flest djur placeras högst, oavsett tiden.
AQHA Rules.
Youtube

Emanuel Fröjdegård

Dummy Roping.
Grenen går ut på att så snabbt som möjligt rida ifatt en sk Dummy, en konstgjord kalv i naturlig storlek som dras på en släde efter en fyrhjuling eller liknande.
Youtube
Youtube

Ingela Johannesson

Barrel Race.
Ridning runt och mellan tunnor i ett klövermönster. Ryttaren rider runt tre tunnor (Barrels) på ett sätt så att man alltid korsar sin egen väg. Att välta en tunna medför 5 sekunders tidstillägg.
AQHA Rules.
Youtube

Pia Stoklund

Working Cowhorse.
Först rids ett reining mönster utan kalv, därefter ska ryttaren fösa en kalv efter ett förbestämt mönster.
AQHA Rules.
Youtube

Ranch Pleasure.
AQHA Rules.
Youtube

Sara D Alvrud

Pole Bending.
Man starta med flygande start och rider slalom mellan sex uppsatta stolpar.
AQHA Rules.
Youtube


Sponsorer

Har du ingen engen häst?