GRENAR INOM 

WESTERNRIDNING

Emma Sander

SHOWMANSHIP AT HALTER

Finns bara i amatör och ungdomsdivisioner. I Showmanship skall du visa din häst i grimma. Ett förutbestämt mönster ska genomföras på ett välbalanserat och mjukt sätt. Hästen och du ska vara välvårdad.

Caroline Hagelqvist

TRAIL AT HALTER

Detta är en klass som bedömer uppvisarens förmåga att förbereda och leda sin häst i grimma (dock ej repgrimma) genom ett trailmönster. Bedömningen ska utgå ifrån Showmanship at Halter och i själva trailmönstret reglerna för Trail.

Jonna Eriksson

REINING

Syftet med reining är att visa den atletiska förmågan hos en ranch häst på en show arena. Varje mönster innehåller små långsamma cirklar, stora snabba cirklar, flygande galoppombyte, rollbacks, spinn, och sliding stops.

Christine Pamp

WESTERN RIDING

Western Riding är en gren där kvaliteten på hästens gångarter, galoppombyten, lydnad, uppförande och temperament bedöms. Hästens skall ridas i normalt tempo, vara känslig, lydig och ha lätta och fria rörelser.

Jonna Eriksson

TRAIL

I trail skall hästens förmåga att ta sig över och igenom hinder bedömas, med tonvikten på uppträdande, svar på ryttarens hjälper och samarbetsvilja. Trail bygger på de olika typer av hinder man kan träffa på vid ridning ute i naturen, ex grindar, broar och stockar.

Ingrid Fransson

WESTERN PLEASURE

Hästens gångarter och form. Alla deltagare är inne på banan samtidigt. Man rider längs fyrkantsspåret i de olika gångarterna. Domaren bedömer hästens form, mjukhet och gångart. C:a 80% av bedömningen ligger på hästen i denna diciplin, resterande på ryttarens sits, hållning och förmåga att kommunicera med sin häst.

WESTERN HORSEMANSHIP

Här skall ryttarna rida ett av domaren ritat mönster där olika moment ingår.
Galoppfattningar, förvänd galopp, ryggningar, roll backs och gångartsbyten är exempel på moment som ofta ingår. Ryttarna rider först mönstret en och en och rider därefter ut på fyrkantsspåret för sk railwork på samma sätt som i Western Pleasure.

Sara Nordin

VERSATILE HORSE

Versatile Horse är en gren där hästens mångsidighet visas upp. Grenen är en mix av klasserna Trail, Reining och Western Riding. Ryttaren ska gå igenom en grind, trava över bommar, rygga genom ett L-format hinder. Därefter ökad trav över diagonalen. Även en del reiningmoment som spin, galoppvolter, stop och sliding stop och att rygga minst 10 steg.

RANCH TRAIL

Banan skall bestå av minst sex hinder som skall vara utformade för att visa hästens förmåga och villighet att utföra olika moment som man kan råka ut för under en normal arbetsdag på en ranch.

Sara Nordin

RANCH CUTTING

Ett numrerat djur skall skiljas ut ur en boskapshjord för att visa hästens förmåga att hantera boskap. När hästen visat sin förmåga i Cutting, skall ekipaget driva djuret in i en fålla i den andra änden av banan.

Moreno Söderlund

CUTTING

Hästen ska visa upp sin vallinstinkt sk. cowsense genom att hålla en kalv i taget åtskild från hjorden. Ryttaren får minuspoäng om han märkbart hjälper hästen.

TEAM SORTING

Sara Nordin & Tomas Persson

TEAM SORTING

Ett lag bestående av två ekipage ska på tid i två heat sortera 10 djur med start av det djur vars nummer lottas innan laget får starta. Djuren ska sorteras i nummerordning från en fålla till nästa. Det lag med mest djur i rätt ordning och på kortast tid vinner.

Ask Hyldegaard

TEAM PENNING

Ett lag på tre ryttare skall inom angiven tid skilja ut och driva in optimalt tre djur, märkta med samma siffra i en fålla. Den snabbaste tiden vinner, Godkänt resultat uppnås även med ett eller två djur i fållan. Det lag som fått in flest djur placeras högst, oavsett tiden.

Emanuel Eriksson

DUMMY ROPING

Grenen går ut på att så snabbt som möjligt rida ifatt en sk Dummy, en konstgjord kalv i naturlig storlek som dras på en släde efter en fyrhjuling eller liknande.

TEAM SORTING

Jonna Eriksson

BARREL RACE

Ridning runt och mellan tunnor i ett klövermönster. Ryttaren rider runt tre tunnor (Barrels) på ett sätt så att man alltid korsar sin egen väg. Att välta en tunna medför 5 sekunders tidstillägg.

Pia Stoklund

WORKING COWHORSE

Först rids ett reining mönster utan kalv, därefter ska ryttaren fösa en kalv efter ett förbestämt mönster.

TEAM SORTING

Jonna Eriksson

HUNTER UNDER SADDLE

En klass som utförs enligt den engelska ridningens tradition där domarna bedömer en American Quarter Horse i skritt, trav och galopp. Tonvikten läggs på mjuk gång, fritt flytande steg och vilja att prestera. Ryttaren måste bära traditionell engelsk klädsel.

TEAM SORTING

Sara D Alverud

POLE BENDING

Ridning runt och mellan tunnor i ett klövermönster. Ryttaren rider runt tre tunnor (Barrels) på ett sätt så att man alltid korsar sin egen väg. Att välta en tunna medför 5 sekunders tidstillägg.

RANCH RIDING

Idén med ranch riding är att visa upp ranchhästenst allsidighet genom att imitera det arbete som den måste kunna utföra på en boskapsgård. Ekipaget ska visa upp alla gångarter; skritt, trav, galopp samlat och ökat. Dessutrom ska ryttaren byta riktning och göra tre av fem manövrar, som kan vara skänkelvikning, 360-graders vändningar, galoppombyten, övergångar, galopp över bommar och en valfri godtagbar ranchmanöver.

WORKING WESTERN RAIL

I working western rail är alla ekipage inne på banan samtidigt och följer domarens anvisningar. Här bedöms hästens förmåga att vara ett nöje att rida och bör återspegla mångsidigheten, attityden och rörelsen hos en arbetande häst. Hästen ska vara, avslappnad, mjuk och taktfast i alla gångarter. Denna klass ska visa hästens förmåga att arbeta i ett framåt, arbetstempo samtidigt som ryttaren kontrollerar den. Hästen ska vara balanserad och verka villig och ett nöje att rida i en gruppsituation.