MEDLEMSINFO

- SENASTE NYTT -


En massa kul på gång!


Våren är på intåg och WRIS har nu en hel del aktiviteter på gång!


Vi kommer att ha en Träningstävling på Bruksgården den 11 maj som vi hoppas många vill vara med på. I samband med detta evenemang kommer vi även ha en westernloppis för shopping och säljsugna. 


Den 26 maj går stapeln av för Trippelcupen del 2 i Glimåkra där WRIS tillsammans med Snapphanebygdens Western Ryttare samt Eastern Western Riders anordnar en tävling i 3 delar. Finalen går under WRIS vingar och tävlingen kommer att ske på Hälldala Ranch den 3 augusti.


Clinics kommer vi även att erbjuda tillsammans med Jonna Eriksson Showhorses, även här på Bruksgården. 2 olika datum, 16 juni samt 14 juli.


Slutligen kommer vi inleda hösten med en Klubbtävling!

Håll koll på vårt Kalendarium för alla aktiviteter :-)


Slutligen välkomnar WRIS en saknad suppleant till styrelsen!

Varmt välkommen Elizabeth "Bella" Holmqvist. Info om Bella hittar ni längre ner på sidan.


Väl mött!

Ny hemsida - vad kul att du tittat in!


Som ett led i WRIS ambitioner om att hålla westerridningen i skåne blomstrande var det dags för en ny hemsida. Den här vill vi hålla levande och uppdaterad så att befintliga och nya medlemmar lätt kan hitta information om våra aktiviteter. 


Vi vill gärna ha din feedback, kanske saknar du något eller har en fin idé - låt oss veta så att vi kan bli bättre! Maila oss på styrelsen@wris.se


Väl mött / WRIS styrelse

Bli medlem

Bli en av oss och häng med på alla roliga aktiviteter, ridläger, föreläsningar m.m. som vi anordnar under året!

- STYRELSEN -

Det är vi som sitter i WRIS styrelse - haffa oss gärna när du ser oss på träningar och tävlingar. Vi berättar gärna om vår härliga förening och hör gärna vilka aktiviteter du skulle uppskatta om vi anordnade!

Ordförande

ÅSA JOHANSSON

Jag har haft hästintresset hela livet, började med western för ungefär 9 år sedan. För mig är det viktigt och väldigt roligt att så många olika hästar och människor träffas inom WRIS. Jag bor i Södra Sandby och har mitt paintsto Maya på Bruksgården i Vomb där vi rider mycket i naturen.


Jag gillar att fixa olika aktiviteter så som träningar, trailbanor, uteritter och mycket annat skoj, att träna samspel med min häst Maya så vi blir ett fint team som kan komma ut och träna och tävla lite smått i framtiden är också roligt.

Ledamot

NINA STENERAM

Jag har alltid älskat hästar och började rida lektioner vid 10-11 års ålder i Lomma och fortsatte på LCR i Lund när jag blev äldre. Efter många år utan någon ridning väcktes intresset igen i vuxen ålder och det där med westernridning tyckte jag verkade intressant. Efter lite googlande 2012 hittade jag Aktiv Western Häst och Pia Johansson ute i Torup och bokade in en prova på-lektion hos henne. Det där var ju kul så det blev till att boka in sig på en intensivkurs hos Pia med ridlektioner två gånger i veckan. Det var här jag fattade vad ridning var. Vi red i små grupper och man fick mycket tid och hjälp och jag lärde mig hästhantering från marken vilket aldrig funnits på ridskolorna. Efter ett tag fick jag förtroendet att hjälpa till med att guida helgturerna och fick rida mycket hos Pia som tack.

Så småningom ledde detta till att jag idag rider och tränar min egen häst Brave Golden Cash. Jag har varit medlem i WRIS sen ca 2014.

Ledamot

LAURA NICKLING PERSSON

Som ledamot i WRIS styrelse hoppas jag kunna bidra till att vår förening växer och utvecklar western i Skåne!


Jag fann själv kärleken till westernridning efter en intensivkurs hos Steves westernridning och tittade aldrig tillbaka. Genom åren har jag provat olika inriktningar inom Western men allra roligast är kogrenarna. Just nu är det mest arbete på ridbana och uteritter som gäller då jag och min nya häst håller på och lära känna varann men i framtiden hoppas jag vi kan vara med på flertal aktiviteter!


Jag är även webmaster för WRIS hemsida

Ledamot

EMILY KARLSTEDT

Min resa med westernridning startade 2011 hos Pia på Aktiv western häst. Sedan dess har jag fått äran att vara medryttare på några av mina vänners fantastiska hästar. Just nu finns det ingen som behöver min hjälp så jag håller mig till att träna mina två vita herdehundar Alice och Nanok istället.

Suppleant

PIA JOHANSSON

Till häst trivs jag bäst!

När jag var liten och såg en häst så drogs jag raka vägen till den. Att känna den varma mjuka mulen, och få känna hästens ande fyllde min själ. Jag ville vara ett med dessa djur. 

Jag fortsatte på ridskola i flera år fram tills 1991 då det stora hände! Örtofta Slott har tagit in hästar för tillridning och försäljning. En amerikan Steve Young var där och valde ut ca 10 st hästar som blev grunden i den verksamhet han startade upp, Steves westernridning. Jag fick nu lära mig ett mer praktiskt sätt att kommunicera med hästarna. Ledarskap och förtroende. 1992 köpte jag min första westernsadel och deltog på min första westerntävling. Hos Steve spenderade jag en fantastisk tid som ridande guide. Härifrån ledde vägarna till starten av min egna verksamhet Aktiv western häst. Nu är det min tur att genom WRIS få hjälpa andra in i denna stora varma värld där vi utgår från hästens bästa. Hoppas vi ses snart!

Ledamot

MONICA ANDERSSON

Monica är ny i WRIS styrelsen, men har tidigare erfarenhet av att ordna tävlingar och evenemang.

Suppleant

ELIZABETH HOLMQVIST

Kallas för Bella, har ridit sen barnsben och har ridit western i ca 7år. Gillar framförallt kogrenar men rider väldigt blandat för att få en mångsidig häst. Älskar även att jobba från marken med hästar. Bor med massor av olika djur (kor, får, hästar, hundar, kaniner mm) strax söder om Hässleholm. Tycker det är kul med aktiviteter där man träffar både nya vänner och gamla bekanta med samma intresse.

Revisor

KRISTINA TORSTENSSON

Valberedningen, samankallande

ANNELIE SVAN

- MÖTESPROTOKOLL -

SÖNDAGEN 11 FEBRUARI 2024ÅRSMÖTE


1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.


2. Fastställande av röstlängd för mötet.
    Röstlängd för mötet upprättades. Se bilaga.


3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

    Till ordförande för mötet valdes Eva Rambech och sekreterare Laura Nickling Persson.


4. Val av protokolljusterare och rösträknare.

    Att justera protokollet samt vara rösträknare valdes Nina Steneram och Monica Andersson.


5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
    De närvarande fastställde att mötet var korrekt utlyst.


6. Fastställande av dagordning.
    Årsmötet beslöt att dagordningen kunde fastställas.

 

7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
    Eva Rambech föredrog verksamhetsberättelsen som lades till handlingarna. Se bilaga.

 

    b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
    Pauline Nilsson föredrog klubbens balans- och resultaträkning. Se bilaga.

 

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
    Pauline Nilsson läste upp revisionsberättelsen. Se bilaga.

 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
    Årsmötet beslöt att styrelsen får ansvarsfrihet för verksamhetsår 2023.

 

10. Fastställande av medlemsavgifter.
      2024 inga förändringar. Höjning föreslås för 2025: 300 kr/vuxen, familj oförändrad 500 kr (två vuxna och två            barn), ungdom oförändrad 100 kr, stödmedlem oförändrad 100 kr. Årsmötet beslutar ja enligt förslaget.

 

11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande                                                         verksamhets-/räkenskapsåret om sådan upprättats. Frågan hänskjutes till den nya styrelsen att behandla.

 

12. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
      Inga propositioner eller motioner fanns att behandla.

13. Val av

 

a. Halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år

 

    Till ordförande för en tid om två år valdes Åsa Johansson.

    Till kassör för en tid om två år valdes Nina Steneram
    Till ledamot för en tid om två år valdes Emily Karlstedt

b) Minst en och max 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
    Till suppleanter för en tid av 1 år valdes Pia Johansson (1) samt Linda Dahl (2).


c) 1 revisor jämte 1 revisorsuppleant för en tid av ett år.
   Till klubbens revisor för 2024 valdes Kristina Torstensson och till suppleant valdes Monica Rydell.

d) 2 till 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.
    Till valberedning valdes Annelie Swahn (sammankallande) samt Pernilla Kjellkvist.

14. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 6. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
    Inga övriga frågor anmälda. Allmän diskussion om planerade aktiviteter för 2024. WRIS styrelse uppmanar sina      medlemmar att komma med idéer och förslag utöver de aktiviteter som redan är inplanerade.

15. Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet.